ŠBBKBB II – KAKO TO PONEKAD (SKORO DA) IZGLEDA

Diznilend/Некатегоризовано

DISCLAIMER: Iz istog perioda, još jedan tekst na sličnu temu. Prvi primer je karikatura današnjeg novinarskog stila, dok je drugi moj “prevod” na obični novinarski.Portparol Ministarskog Koncila etatne komune Srbija i Crna Gora, Stevan Nikšić, prezentovao je na pres-konferenciji Konkluzije o Kosovu, koje je već nominovani etatni organ ratifikovao na svojoj jučerašnjoj sesiji u metropoli etatne komune, Beogradu. U Konkluzijama se sublinira signifikacija protekcije nacionalnih minoriteta u južnoj Provinciji, koje su konsekventno neglegenciji misije internacionalne komune okcidentalnih etata subjektovane privaciji bazičnih humanih prava. “Demandujemo od dirigujućih u internacionalnim organizacijama da opserviraju situaciju u Provinciji i publikuju dokument ili rezoluciju kojom će biti prohibirana svaka diskriminacija na bazi nacionalne, religiozne ili rasne provenijencije”, indikovano je u Konkluzijama. U dokumentu se markira da je nesesarno klarifikovati odakle proveniraju takve destruktvne prejudicije, na bazi kojih se plasiraju diskriminacije o minornoj signifikaciji jedne nacije u relaciji sa drugom, konsekventno čemu dolazi do eksplozija violencije i ekspelacije populacije sa njene nativne teritorije. “Naša partija u problemu tendira Dijalogu, u kom bi advenirali do solucije za egzitaciju iz krize, što bi, a bar mi takvu imaginaciju imamo, rezultovalo satisfakcijom svih strana, jer je logično da svi žele da kohabituju i koegzistiraju u pacifičnoj i prosperitetnoj atmosferi”, rekao je Nikšić. “Još uvek egzistira minijaturna spermija esperancije da i druga partija ovog konflikta pretenduje na opciju pacifične solucije, bez militantnih intervencija”, terminirao je Stevan Nikšić, portparol Ministarskog Koncila etatne komune Srbija i Crna Gora na pres-konferenciji u Beogradu.

A MOŽE I OVAKO:

Portparol Ministarskog Saveta državne zajednice Srbija i Crna Gora, Stevan Nikšić, predstavio je na konferenciji za novinare Zaključke o Kosovu, koje je već navedeno državno telo prihvatilo na svojoj jučerašnjoj sednici u glavnom gradu državne zajednice, Beogradu. U Zaključcima se podvlači značaj zaštite nacionalnih manjina u južnoj Pokrajini, koje usled nemara misije međunarodne zajednice zapadnih zemalja nemaju ni osnovna ljudska prava. “Zahtevamo od rukovodećih u međunarodnim organizacijama da osmotre stanje u Pokrajini i objave dukument ili rezoluciju kojom će biti zabranjena svaka diskriminacija na osnovu nacionalnog, verskog ili rasnog porekla”, rečeno je u Zaključcima. U dokumentu se podvlači da je neophodno razjasniti odakle potiču takve štetne predrasude, na osnovu kojih se iznose diskriminacije o manjem značaju jedne nacije u odnosu na drugu, usled čega dolazi do raspirivanja nasilja i proterivanja stanovništva sa njegove postojbine. “Naša strana teži Dijalogu, u kom bi došli do rešenja za izlazak iz krize, što bi, a bar mi takvu predstavu imamo, dovelo do zadovoljstva svih strana, jer je razumljivo da svi žele da žive zajedno u miru i blagostanju”, rekao je Nikšić. “Još uvek postoji mala klica nade da i druga strana ovog sukoba teži mirnom rešenju, bez uplitanja vojske”, zaključio je Stevan Nikšić, portparol Ministarskog saveta državne zajednice Srbija i Crna Gora na konferencji za novinare u Beogradu.